Кипр мен? аза? стан туризм саласын ке? ейтпек

(Дауыстар: 1 )

?аза? стан мен Кипр туризм саласында ынтыма? тасты? ты ке? ейтпек ниетте.

Б? л туралы б? гін Кипр Республикасы сырт? ы саясат ведомствосыны? басшысы Эрато Козаку-Маркуллимен бол? ан келісс? зді??орытындысы бойынша? Р сырт? ы істер министрі Ержан? азыханов м? лім етті.

Е.?азыханов атап? ткендей, ??гімелесу барысында сындарлы саяси диалогты дамыту, халы? аралы? аренада к? ш-жігерді? йлестіру, екі елді? сырт? ы саясат ведомстволары арасында т? ра? ты консультациялар? ткізу м? селелері тал? ыланды. Кездесуді??орытындысы бойынша ынтыма? тасты? пен консультациялар туралы хаттама? а?ол? ойылды.

«Келісс? здерді? экономикалы? блогы бізді? мемлекеттерімізді? арасында туризм саласы бойынша ынтыма? тасты? ты ке? ейту м? мкіндіктері,?аржы, инвестициялы? менеджмент, сондай-а? а? паратты? технологиялар саласында кадр дайындау м? селелеріне? атысты болды», - деді Е.?азыханов.

Д? л б? гінгі к? ні, 2 с? уірде Кипр Республикасымен дипломатиялы??арым-?атынас орнат? анымыз? а 20 жыл толды. Е.?азыханов атап? ткендей, екі елде де ынтама? тасты??шін зор? леует бар. Оны? с? зіне? ара? анда, Кипрді? экономикасы Еуроода? та? ы е? тез дамып келе жат? ан мемлекеттерді? бірі. Кипр Республикасы жан басына ша??анда? ы ІЖ?-ні? жо? ар? ы к? рсеткіші бойынша 32 елді??атарына кіреді. Кеме? атынасы бойынша? лемде 10-шы орынды, Еуроода? та 3-ші орынды иеленеді.

    Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+  •